Shop Logo

Haier

Lahore Pakistan

Haier

Haier Refrigerator HRF-368EBS /EBD/EBR/EBB

Rs 47,399
Rs 48,900 3.07 %
Haier

Haier Refrigerator 306 TPB/ TPR (GLASS DOOR)

Rs 45,899
Rs 47,400 3.17 %
Haier

Haier Refrigerator Digital Inverter HRF-336IDB/IDR

Rs 54,399
Rs 55,900 2.69 %
Haier

Haier Refrigerator Digital Inverter HRF-398IDB/IDR

Rs 61,699
Rs 63,700 3.14 %
Haier

Haier Digital Inverter Refrigerator HRF-368IPB/IPR

Rs 56,599
Rs 58,600 3.41 %
Haier

Haier Digital Inverter Refrigerator HRF-398IPB/IPR

Rs 59,699
Rs 61,700 3.24 %
Haier

Haier Digital Inverter Refrigerator HRF-438IPB/IPR

Rs 62,699
Rs 64,700 3.09 %
Haier

Haier HR-62 WL Single Door Refrigerator

Rs 19,849
Rs 21,600 8.11 %